Máy laser

Máy cắt laser sợi quang còn dược gọi là máy cắt laser kim loại sử dụng máy cắt laser sợi quang làm nguồn sáng. Nó có nhièu ưu điểm như độ chính xác xử lý cao, tốc độ cắt nhanh, đường cắt hẹp, vùng chịu ảnh hưởng tối thiểu, về mặt mịn và không có gờ.

Scroll to Top